Hej!
Jag heter Emma Faring och går sista terminen på veterinärprogrammet på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Jag skriver nu ett examensarbete som handlar om smittskydd och vaccinationsrutiner inom svensk hästuppfödning. Denna enkät riktar sig till Er som är verksamma inom olika delar av hästuppfödningen i Sverige; stuterier med seminverksamhet eller naturlig betäckning, hingsthållning och uppfödning, dvs hållning av avelsston. Syftet med studien är att få en inblick i hur vaccinationsrutiner och smittskydd tillämpas inom de olika verksamheterna och hur detta kan skilja sig mellan olika raser och verksamheter. Målet är att, om det framgår av enkätsammanställningen att det behövs, komma med förslag till förbättringar av rutinerna för att uppnå en minskad smittspridning inom framförallt hästavel men även andra hästverksamheter i Sverige, så att vi ska kunna få så friska hästar som möjligt.

Jag är mycket tacksam för att Ni tar Er tid för att svara på enkäten, som tar ca 20 minuter. Resultatet kommer att sammanställas och presenteras i mitt examensarbete och jag kommer även att återkoppla till Er via era avelsorganisationerna, så att Ni på ett enkelt sätt kan ta del av det.

Vid frågor går det bra att kontakta mig på mail emfg0001@stud.slu.se.

Bästa hälsningar,
Emma Faring