Riskbedömning av personlig skyddsutrustning

Checklistan innehåller frågor kring riskbedömning om behovet av lämplig personlig skyddsutrustning och hur den används. Riskbedömning kan beskrivas som en process i fyra steg: undersökning, riskbedömning, åtgärd samt kontroll.


Listan baseras på följande lagar och föreskrifter:

AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker
AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning 
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning