Undersökning Tillgänglighet i Åmåls kommun

Åmåls kommun är intresserade av att veta hur tillgängligheten upplevs i kommunen. Undersökningen fokuserar på kommunala byggnader och offentliga miljöer (ej privata aktörer).

Du är välkommen att lämna dina synpunkter och för att eventuellt kunna påverka din situation i vardagen. Enkäten är öppen fram till 31 januari 2019. Om du önskar kan du även få enkäten sänd till dig via post, kontakta då 0532-170 00. Alla svar är anonyma.

Varför gör vi undersökningen?
Undersökningen ska ge en bättre bild av nuläget. Den ska ge ökad kunskap över vilka platser som bör förbättras samt ge en vägledning i hur Åmåls kommun kan förbättra sin tillgänglighet.

Vilka får delta?
Alla medborgare i Åmåls kommun får svara på enkätundersökningen, men undersökningen riktar sig främst till personer med funktionsnedsättning och dess anhöriga.

Deltagande i undersökningen
Svara på de frågor som berör dig och ge gärna konkreta och tydliga förslag på de platser/gator/områden, om hur vi kan förbättra tillgängligheten i Åmåls kommun.

Undersökning består av frågor kring
1. Allmänna frågor
2. Kommunen byggnader
3. Lekparker, badplatser och idrott-och fritidsområden
4. Offentlig miljö och miljöstationer
5. Förskola, skola och fritidshem/fritidsgård
6. Gruppbostad, särskilt boende, dagverksamhet och daglig verksamhet
7. Åmåls kommun hemsida och information
8. Avslutade frågor