Villkor & Samtycke

När du anmäler dig själv eller någon innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som är anmäld. Detta för att vi ska kunna genomföra det evenemang/den kurs eller likande som det avser och bland annat ge den anmälde information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har, länk till Integritetspolicyn på vår hemsida. 

Sekretess och Samtycke