Fråga bygglov

Mitt förnamn * (*)
Mitt efternamn * (*)
Min e-postadress * (*)
Mitt telefonnummer dagtid
Frågan gäller * (*)
Frågan gäller * *Ange ett svar.
Frågan gäller fastigheten/adressen
Min fråga * (*)
 
 
Vi svarar i första hand på din fråga via e-post. Vill du hellre bli kontaktad via telefon måste du ha angett ett telefonnummer ovan.
 

Jag vill bli kontaktad via *  (*)
Jag vill bli kontaktad via *  *Ange ett svar.
 
 
Behandling av personuppgifter
När du gör en ansökan eller anmälan via någon av Vallentuna kommuns e-tjänster innebär det att dina uppgifter kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. 
 

Behandling av personuppgifter *
Behandling av personuppgifter *