Aust-Agder fylkeskommunes pris i 2018 for arbeid mot mobbing

Informasjon om prisen
Målgruppe for prisen er alle offentlige og private grunnskoler og videregående skoler i Aust-Agder. Arbeid mot mobbing faller inn under arbeidet med læringsmiljø og elevenes psykososiale miljø. Juryen vil oppfordre elever og foresatte å nominere. Du kan lese mer om prisen her:
https://www.austagderfk.no/motmobbing.

Les dette før du begynner å fylle ut nominasjonen.
• Du kan ikke lagre skjemaet underveis.
• Du kan se eller laste ned spørsmålene i forkant. Se spørsmålene her.
• Du må oppgi ditt navn og en e-postadresse for at nominasjonen skal være godkjent.
• En kopi av utfylt skjema vil bli sendt til den e-postadressen du har oppgitt.

Start ved å trykke på grønne knapp: Start nominasjonen

Har du spørsmål om prisen eller om skjema, ta kontakt:
e-post:
anna.skarheim@austagderfk.no
telefonnummer: 95 89 03 45