Vilkår og Samtykke

Jeg godtar at informasjonen jeg registrerer i dette skjemaet brukes under arbeidet med kurset Lederkurs for ungdom.

Personvern og samtykke