Villkor & Samtycke

Genom att ansöka till att bli en del av Sida alumni-programmet godkänner du även att Sida sparar dina personuppgifter under den tid som krävs för att hantera genomförandet och uppföljningen av Sida Alumni.

Om du blir en del av Sida Alumni samtycker du även till att bilder på dig används i samband med kommunikation om programmet. Bilderna kommer endast att användas där Sida står som avsändare och inte i annat/kommersiellt syfte.

Om du inte längre vill att vi ska spara dina kontaktuppgifter kan du kontakta oss. Kontaktuppgifterna hittar du på www.sidaalumni.se.

Sekretess och Samtycke