Den här enkäten är startskottet och din åsikt behövs!

Norsjö kommun hoppas få in underlag som kan lägga grunden till att ta fram vad som gör kommunen attraktiv och vad som behöver förbättras. Svaren på enkäten ska också tas med i fortsatt arbete där vi fördjupar oss i vad som gör Norsjöbygden* till en bra plats att leva, bo och besöka. Tack för att du vill bidra till att forma framtiden i Norsjöbygden!

* När vi skriver Norsjöbygden i enkäten så menar vi kommunens hela geografiska område med dess byar.

Enkäten tar mellan 5-10 minuter att besvara. Du är anonym.