Trevligt att du vill svara på frågor om din hunds beteende!

Som en del i ett projekt kring mentalitet hos tävlingshundar genomförs nu en enkätundersökning för att kartlägga hundars beteende i vardagslivet. Studien omfattar endast hundar av raserna: belgisk vallhund malinois, tysk schäferhund och hollandse herdershond kh. Det går bra att fylla i enkäten även om hunden inte lever längre. Med hjälp av frågorna i frågeformuläret kan du beskriva just din hunds typiska beteende i olika situationer. Frågorna tar ca 20 minuter att besvara. Du behöver inte vara hundens registrerad ägare. Det viktigaste är att det är en person som känner hunden väl och vet hur den brukar reagera i vardagen. Försök att fylla i frågeformuläret så objektivt som möjligt och utan att vare sig försköna eller överdriva, på det sättet kan du ge oss en god bild av din hunds beteende. Ta inte alltför lång tid på dig, frågorna är gjorda för att ge en allmän bild av din hunds beteende.

Projektet genomförs av Evelina Kess som en del av hennes masterarbete i Animal Science vid SLU. Enkäten är anonym och registreringsnummer på hundarna behövs bara för att kunna matcha enkätsvar med MH resultat, samt försäkra oss om att alla svar vi får in gäller hundar av de raser vi är intresserade av att undersöka. Vi kommer enbart att redovisa generella resultat, inte enskilda svar. I våra rapporter kommer man alltså inte att kunna se resultatet från någon enskild hund, eller från hundar som kommer från en viss kennel. Har du mer än en hund behöver du fylla i en enkät per hund. Har du några frågor kan du kontakta Evelina på epost: evss0001@stud.slu.se

Ju fler som svarar på hela enkäten, desto bättre bild kan vi få över hundars vardagsbeteende i just din ras. Därför är just Ditt svar viktigt!
Stort tack för din medverkan!