Enkät om förändringar i landbygdstrafiken

Dalatrafik planerar förändringar av landsbygdstrafiken inom Svärdsjöområdet, Bjursåsområdet samt Vika och Aspeboda med omnejd från och med december 2018. Förändringarna ska bland annat göra det enklare för för dig som resenär att förstå var och när bussen går.

Nu vill vi i god tid ta in synpunkter från dig som reser inom dessa områden. Du hjälper oss genom att svara på några frågor kring ditt resande, kring hur du skaffar information om busstrafiken och om trafikförändringar.

Dina svar är anonyma.

Tack för att du deltar!