Kurs på lærestedene
Her kan du bestille foredrag og kurs til studenter ved ditt lærested. Vi holder innlegg og foredrag som varer fra 15 til 45 minutter, og kursene våre ute er på maks. to timer.


Jobbsøkerkurs
Et grunnleggende kurs som dekker jobbsøkersprosessen fra A til Å.
Søker du deltidsjobb, eller din første jobb som ferdig utdannet?

På dette kurset får du: kartlegge din egen kompetanse og ferdigheter, innsikt i hvordan en CV og søknad skrives, informasjon om arbeidsmarkedet, 
og tips om hvordan du kan gå frem for å søke jobb.

Dette kurset passer godt i 5. semester på bachelor og 1. semester på master

Intervju for åpen scene
Tips om forberedelser og gjennomføring av intervju.
En student intervjues på scenen (plukket ut på forhånd)

Studiemestring
Å få kontroll over studiene handler ikke bare om å lese, men også om planlegging, motivasjon, selvdisiplin, notatteknikker, øving og fritid.
Det finnes mange måter å lære på. Ved å bli bevisst på ulike studieteknikker, kan du velge de verktøyene som passer best for deg.

På kurset går vi gjennom arbeidssituasjonen, konsentrasjon, motivasjon, notat- og leseteknikk,vanlige tidstyver og eksamenforberedelser.
Dette kurset passer godt i 1. eller 2. semester på bachelor.

Stressmestring  
Stress er ikke nødvendigvis så farlig! Det kommer an på hvordan vi tenker om det, og hvordan vi forstår våre egne stressreaksjoner.
Kurset er bygget opp rundt praktiske øvelser: teknikker for avspenning og oppmerksomhet, kartlegging av hva som skaper stress og hvordan håndtere 
hvordan man bruker stresset som en ressurs.


Innlegg og foredrag
Eksempler:
• Hvordan blir framtidens arbeidsliv?
• Kandidatundersøkelsen 2018: Her jobber de ferske kandidatene (fra desember)
• Innlegg om Sammen Råd & Karriere sine tilbud

Karrieredager
Innlegg: «Gjør deg klar for karrieredagen»
Stand med CV-sjekk