Kurs på lærestedene
Her kan du bestille foredrag og kurs til studenter ved ditt lærested. Vi holder innlegg og foredrag som varer fra 15 til 45 minutter, og kursene våre ute er på maks. to timer.


Jobbsøkerkurs
Et grunnleggende kurs i jobbsøking
Dette kurset passer godt i 5. semester på bachelor og 1. semester på master
Les mer

Intervju for åpen scene
Tips om forberedelser og gjennomføring av intervju.
En student intervjues på scenen (plukket ut på forhånd)

Studiemestring
Innføring i ulike studieteknikker.
Dette kurset passer godt i 1. eller 2. semester på bachelor.
Les mer

Stressmestring
Kurset gir innsikt i nyttige teknikker for å håndtere stress i studenthverdagen.
Les mer

God start 
Foredraget er et samarbeid mellom Sammen Råd & Karriere, Studentenes Psykiske Helsetjeneste og Sammen Kommunikasjon.

Innlegg og foredrag
Eksempler:
• Hvordan blir framtidens arbeidsliv?
• Kandidatundersøkelsen 2018: Her jobber de ferske kandidatene (fra desember)
• Innlegg om Sammen Råd & Karriere sine tilbud

Karrieredager
Innlegg: «Gjør deg klar for karrieredagen»
Stand med CV-sjekk