Vilkår og Samtykke

Mottar du tjenester innen psykisk helse og rus i Lillehammer eller Ringebu kommune og bruker feedbackinformerte tjenester (FIT), trenger vi din tilbakemelding på om du opplever FIT som et nyttig verktøy i din behandling. 

Spørreundersøkelsen tar ca 5 minutter, og du er helt anonym.  Dataene som samles inn vil kun bli brukt til å forbedre hvordan vi informerer nye pasienter om FIT, og i opplæring av ansatte. 

Personvern og samtykke