SØKNADSSKJEMA FOR ADMINISTRASJONSTILSKUDD 2019 

Firedelt løsning.

  • Baserer seg på antall idrettslag 
  • Kretsstyre/regionsstyre 
  • Antall ansatte (1-3) 
  • og hvorvidt org.leddet er leietaker på Idrettens Hus Rogaland, Viking stadion
  • Årsrapport/regnskap for siste driftsår 2018 skal lastes opp i Sportsadmin eller sendes til rogaland@idrettsforbundet.no

Søknadsfrist: Siste frist for innlevering er 15. september 2019.

Utbetaling: Behandling av søknader skjer umiddelbart etter fristen utløp. 

Kontaktperson: wenche.salte@idrettsforbundet.no