SØKNADSSKJEMA TILSKUDD FOR SÆRKRETS/-REGION
ANDEL BARN OG UNGE I ALDEREN 0 - 19 ÅR 


Søknadsbasert ordning med utgangspunkt i de tall som idrettslaget har lagt inn i samordnet rapportering. Særkretsleddene som søker skal ha oppdatert kontaktinfo av særkrets/-regions leder og styremedlemmer i 
www.sportsadmin.no En skal også laste opp årsrapport og regnskap under dokumenter i Sportsadmin eller sende inn til rogaland@idrettsforbundet.no

Søknadsfrist:
Siste frist for innlevering er fredag 23. august 2019.

Utbetaling:
Behandling av søknader skjer umiddelbart etter fristens utløp. 


Kontaktperson:
Wenche Salte, epost: wenche.salte@idrettsforbundet.no