SØKNADSKJEMA SÆRKRETS-OG IDRETTSRÅDSTØTTE
30 MINUS-UNGE STYREMEDLEMMER

Styremedlemmer i særkrets/-regions og idrettsråd styrer som er under 30 år det kalenderåret de velges inn kan søke om støtte på inntil kr. 3.000,- org.ledd.

Søknadsfrist: 15. september 2019

Utbetaling: Behandling av søknad skjer umiddelbart etter fristens utløp

Kontaktperson: Wenche Salte wenche.salte@idrettsforbundet.no