Kriteriene for nominasjon til årets IDRETTSLAG.
- Prisen tildeles det idrettslaget som i perioden 11.september 2017 til 9.september 2018, har vært en foregangsklubb på et eller flere områder innen klubbutvikling; kompetanseheving, verdiarbeid, rekruttering, aktivitetsutvikling, inkludering/integrering, arrangement, anleggsutvikling eller visjon- og målarbeid.
- For å være kandidat må idrettslaget være registrert i Aust- eller Vest-Agder.
- Idrettslaget må ha en åpen og inkluderende idrettskultur.
- Idrettslagets holdninger må speiles av idrettens verdier - GLEDE, HELSE, FLELLESKAP og ÆRLIGHET.  

Hvilken relasjon har du til den du nominerer? Jeg er: *Obligatorisk spørsmål.