Kriteriene for nominasjon til årets TRENER.
- Prisen tildeles den treneren (eller coach/støtteperson) som i perioden 11.september 2017 til 9.september 2018, har vist fremragende kvaliteter som coach/trener, og som har oppnådd svært gode resultater gjennom sitt arbeid med prestasjonsutvikling.
- For å være kandidat må man enten representerer et idrettslag i Agder, eller ha folkeregistrert adresse i Agder.
- Treneren må være et forbilde for andre, og holdningene må speiles av idrettens verdier - GLEDE, HELSE, FELLESKAP OG ÆRLIGHET.  

Hvilken relasjon har du til den du nominerer? Jeg er: *Obligatorisk spørsmål.
Har kandidaten folkeregistrert adresse i Aust- eller Vest-Agder? *Obligatorisk spørsmål.