Kriteriene for nominasjon til årets KVINNELIGE UTØVER.
- Prisen tildeles den kvinnelige utøveren som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 11.september 2017 til 9.september 2018.
- For å være aktuell kandidat må man enten representere et idrettslag i Agder eller ha folkeregistrert adresse i Agder.
- Kandidatens holdninger må speiles av idrettens verdier - GLEDE, HELSE, FELLESKAP og ÆRLIGHET 

Hvilken relasjon har du til den du nominerer? Jeg er: *Obligatorisk spørsmål.
Har utøveren folkeregistrert adresse i Aust- eller Vest-Agder? *Obligatorisk spørsmål.