Du kommer nu att få besvara ett antal frågor om hälsa och bensmärtor. Undersökningen tar max 5 minuter att genomföra och dina svar är anonyma.