Anmälan om oegentligheter

Personuppgifter i visselblåsarfunktionen behandlas för att utreda anmälningar om korruption, jäv och allvarliga oegentligheter som lämnas genom funktionen. Vallentuna kommun kommer att behandla de personuppgifter som lämnas i en anmälan samt de ytterligare personuppgifter som eventuellt hämtas in för att utreda händelser som beskrivits i en anmälan. Personuppgifterna kan exempelvis bestå av namn, e-postadress, telefonnummer och befattning.

Din anmälan tas initialt emot av en funktion inom kommunledningskontoret men om utredningen så kräver kan även fler personer komma att ta del av uppgifterna, exempelvis förvaltningschef eller kommundirektör. Alla inkomna rapporter är allmän handling och kan begäras ut. Däremot är visselblåsarens identitet sekretesskyddad och skulle en handling begäras ut kommer visselblåsarens identitet och eventuellt andra namn som bistått visselblåsaren vid rapporteringen att maskas. 

Vill du ange namn? *Ange ett svar.
Vill du ange din e-postadress och/eller ditt telefonnummer?  *Ange ett svar.
Vill du boka ett fysiskt möte eller telefonsamtal?
Om du väljer att vara helt anonym när du rapporterar finns ingen möjlighet för personlig återkoppling av ärendet. Det kommer heller inte vara möjligt att efterfråga komplettering om det skulle vara aktuellt vilket kan resultera i att ärendet måste läggas ner. Det går bra att ange en anonym mailadress i kontaktfältet som inte går att koppla till dig eller någon annan person. 
Jag är införstådd med att anonymitet innebär att jag inte kan motta personlig återkoppling och vid behov inte kan kontaktas för komplettering vilket kan innebära att ärendet behöver läggas ner.  *Ange ett svar.