Takk for at du vil gi oss ditt syn på de nye internettsidene.         
Hvordan fant du de nye sidene? *Obligatorisk spørsmål.
Hva synes du om Vadsø kommune sine nye internettsider?
Jeg synes sidene er: *Obligatorisk spørsmål.