Vi vill hjälpa ungdomar att komma ut i arbete eller studier. På Arbete och Utveckling har vi som uppgift att jobba med ungdomar 16-20 år som varken arbetar eller studerar och vi erbjuder flera aktiviteter som kan leda dig närmare arbete eller studier.