Right now we do not have any scheduled trainings in these segments.

*Villkor:
Genom att bekräfta anmälan godkänner du kostnaden om 2 700 SEK för Level 2, Advanced.  
Avanmälan kan göras kostnadsfritt senast en vecka innan utbildningsdatum. Efter det debiteras fullt belopp.