Tack för att du deltar!

Du har fått möjligheten att medverka i en studie som syftar till att undersöka valpägarens kännedom kring tandrelaterade problem och tandvård i Sverige. 
Enkäten är riktad till hundägare i Sverige som har valpar/unghundar i åldern 8 veckor till 6 månader och undersökningen sker under våren 2018 som en del i vårat examensarbete.

Denna information är användbar för veterinärer och djursjukskötare ute på djurklinikerna, då det ger en samlad översikt om valpägarens kännedom om hundens tand- och munhälsa. På så sätt kan vi se om det finns ett behov av mer upplysningar och information till djurägaren i ett tidig skede i valpens liv.
För att få en representativ bild av valpägarnas kännedom så är det viktigt att just du svarar. Dina svar är viktiga för oss.

Enkäten består av 10 frågor som tar ca. 5 minuter att besvara.
Du svarar genom att kryssa i lämpligt svarsalternativ eller fylla i ditt eget svar.
Dina svar kommer att behandlas anonymt och det kommer inte att vara möjligt att identifiera enskilda svar/svarande. Endast vi som ansvariga kommer ha tillgång till materialet.

Vid frågor eller för att ta del av resultatet är du välkommen att kontakta oss via epost:
josm0003@stud.slu.se eller jehl0002@stud.slu.se

Med vänliga hälsningar och förhoppning om deltagande,

Jonna Smedberg & Jeanette Nordahl
Djursjukskötarstudenter årskurs 3, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala