Hej!

Syftet med den här enkäten är att göra en inventering över vilka behov av nätverk,  som du som är medarbetare på en av myndigheterna som ingår i Rörlighet i staten, har i din yrkesroll. Enkäten är kort och tar inte många minuter att besvara.


Tack för att du vill bidra!

Programgruppen Seminarium och Nätverk inom Rörlighet i staten.