Søknad om kompensasjon ved langvarig strømbrudd

Dersom du som nettkunde opplever strømbrudd som varer sammenhengende over 12 timer har du rett på kompensasjon fra Nordkraft Nett. Mer informasjon om ordningen finner du på NVE sine nettsider

Klikk på "Start undersøkelsen" under for å fylle ut søknadsskjema. Søknaden blir behandlet så snart som mulig, men på grunn av at det kan være et stort antall søknader etter lengre strømbrudd må man påregne en viss behandlingstid.