Para svømmeidrett
Det ca 1000 mennesker med en funksjonsnedsettelse som er med på ulike svømmeaktivitet i regi av en klubb. MEN – det er plass til flere! Norges Svømmeforbund er særforbund for idrettene stup, svømming, synkron, vannpolo og open water. 

Kjenner du noen, eller har du selv lyst til å lære å svømme eller prøve ut en av våre svømmeidretter?  All vår aktivitet foregår i regi av en klubb. 
Legg inn informasjon om den som ønsker å prøve seg i en klubb, samt kontaktinformasjon, så vil vi i Norges Svømmeforbund ta kontakt med deg/dere.

PARAIDRETT er betegnelse på all idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. Paraidrett brukes av Norges Idrettsforbund og det brukes internasjonalt (Parasport). Det er da naturlig at Norges Svømmeforbund bruker PARASVØMMING som betegnelse på all vår aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser – alt fra opplæring til mosjon, trening og konkurranser.