UTLYSNING AV MIDLER TIL REISE FOR NBBFS RSBASKETLAG

Norges Basketballforbund (NBBF) mottar midler til reisestøtte for lag gjennom et reisefond som vår samarbeidspartner, Mainmove Sport har opprettet.

Midlene er øremerket til reisestøtte for RSBasketlag tilknyttet klubber som er medlem i NBBF.

Et lag kan søke om inntil 10.000 NOK i reisestøtte. Støtten kan brukes til å dekke omkostninger ved reise til turneringer i innland og utland, samt samlinger i regi av forbundet.

Hvordan søke:

Klubbens kontaktperson eller lagleder fyller ut dette skjemaet med informasjon om reisen, søknadssum (inntil 10.000 NOK), og en enkel plan for hvordan reisen skal dokumenteres.

Dekning av reisen på klubbens FB-gruppe eller nettside er et krav for å få støtte. I tillegg ønsker NBBF et enkelt reisebrev med et par bilder til publisering på våre sider basket.no

Når søknad er godkjent for støtte blir klubben informert om dette og pengene blir satt av til klubben/gruppen. Støtten blir først overført til klubbens/gruppens konto etter at reisen er gjennomført og reisebrevet er sendt til espen.johansen@basket.no

Søknadsperiode og søknadsfrist:

Perioden for å søke reisestøtte gjennom fondet er hele 2019, dvs. 2. del av 18/19-sesongen og 1. del av 19/20-sesongen.