1. Jak oceniają Państwo naszą pracę?

Prosimy o odpowiedź na pytanie: "Czy łatwo współpracuje się z Linde" w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo trudno, a 5 oznacza bardzo łatwo. *Odpowiedź wymagana.
Oświadczam niniejszym, że w moich odpowiedziach nie są zawarte dane osobowe chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.

Państwa opinie pomogą nam w doskonaleniu standardów obsługi klienta. Aby zapoznać się z naszą polityką prywatności, kliknij link