I september 2017 arrangerer Norges Svømmeforbund Impulssamlinger for instruktører i Norges Svømmeskole. Målet med samlingene er å gi instruktørene ny kunnskap som bidrar til et bedre opplæringstilbud i klubbene. Noen av temaene som blir presentert på årets Impulssamlinger er:

 • Utdanningstilbudet i Norges Svømmeforbund
 • Overgangen fra opplæring til trening, hvordan kan vi sikre god overgang?
 • Vurdering av måloppnåelse, hva er beste praksis?
 • m.m.

Årets Impulssamlinger blir arrangert på følgende steder/datoer:

 • Oslo/Sandvika, lørdag 16. september kl. 11.00-16.00 (Thon Hotel Oslofjord)
 • Stavanger, lørdag 16. september kl. 11.00-17.00 (Thon Hotel Maritim)
 • Ålesund, lørdag 16. september kl. 11.00-17.00 (nærmere beskjed om sted kommer senere)
 • Bodø, lørdag 16. september kl. 11.00-17.00 (Thon Hotel Nordlys)
 • Trondheim lørdag 23. september kl. 11.00-17.00  (Thon Hotel Prinsen)
 • Kristiansand søndag 24. september kl. 10.00-16.00 (Thon Hotel Kristiansand)
 • Tromsø, søndag 24. september kl. 12.00-17.00 (Auditoriumet i Stakkevollan idrettshall)
 • Bergen lørdag 30. september kl. 11.00-17.00 (Thon Hotel Rosenkrantz)