Velkommen!

Kravene for å være Skolekontrollør i NSF er at man minst er Begynnerinstruktør i svømming og har instruktørkurs i førstehjelp og livredning. For å opprettholde statusen som Skolekontrollør må alle i løpet av året avholde minst 2 kurs. Du må også sende oss bevis på at du selv har gjennomført den årlige prøven i livredning (send beviset til jan@svomming.no).

Her kan du som Skolekontrollør registrere avholdte kurs.