PERSONVERNERKLÆRING FOR SØKERE TIL CMS KLUGES GRÜNDERHJELP

Behandling av personopplysninger av søkere til CMS Kluges Gründerhjelp 
 
Når du bruker nettsiden vår for innlevering av søknad til CMS Kluges Gründerhjelp vil CMS Kluge Advokatfirma AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er CMS Kluge Advokatfirma AS ved daglig leder. Ansvaret er delegert til partner Kyrre Tangen Andersen. Kontaktinformasjonen til CMS Kluge Advokatfirma AS er: 
 
Adresse: Olav Kyrres gate 21 (Herbarium), NO-4005 Stavanger
Telefon: 51 82 29 00
Organisasjonsnr.: 913 296 117 

De daglige oppgavene knyttet til behandling av personopplysninger er delegert til Kyrre Tangen Andersen og Maren Henriksen. For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Kyrre Tangen Andersen på tlf. 99021930 eller Maren Henriksen på tlf. 98834339. Alternativt kan du sende e-post til personvern.grunderhjelpen@cms-kluge.com.  


Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til vurdering av søknad til CMS Kluges Gründerhjelp. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  • For å identifisere din og/eller din virksomhet og får en overordnet kartlegging av ditt og/eller din virksomhets forretningsjuridiske behov, samles det inn informasjon som navn, arbeidsstilling, virksomhetsnavn, virksomhetsadresse, nettside, eierforhold og konkurrenter. Dette for å legge til rette for at styret kan beslutte hvilke søkere som vil få innvilget søknad om CMS Kluges Gründerhjelp. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining jf. personvernforordningen artikkel 6 1. bokstav f). Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for at vi skal kunne velge ut egnede virksomheter og yte juridisk bistand til deg på en effektiv måte, og at behandlingen dermed er til både vår og din fordel, samt at behandlingen er lite inngripende overfor deg.

  • Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining jf. personvernforordningen artikkel 6 1. bokstav f). Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for at vi skal kunne yte juridisk bistand til deg på en effektiv måte, og at behandlingen dermed er til din fordel og lite inngripende overfor deg. 

  • Vi oppbevarer ditt navn og kontaktinformasjon for å kunne ivareta historisk oversikt over tildelinger av CMS Kluges Gründerhjelp og samtidig kunne ta kontakt igjen ved et senere tidspunkt ved f.eks. frokostseminar, nyhetsbrev osv. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining jf. personvernforordningen art. 6 1. bokstav f). Vi har vurdert det slik at våre interesser i å se resultatene av tildelingen av CMS Kluges Gründerhjelp er en berettiget interesse som ved en interesseavveining gir behandlingsgrunnlag for å lagre dine personopplysninger.   

Utlevering av personopplysninger til andre

Som del av behandling av søknaden om CMS Kluges Gründerhjelp kan det tenkes tilfelle hvor vi gir personopplysningene videre til vår samarbeidspartner Håmsø Patentbyrå AS. Dette fordi innvilgelse av CMS Kluges Gründerhjelp også kvalifiserer for gründerbistand fra Håmsø Patentbyrå AS innenfor det immateriellrettslige området. Utleveringen skjer på grunnlag av en interesseavveining jf. personvernforordningen art. 6 1. bokstav f). Vi har vurdert det slik at utlevering av registrert informasjon til Håmsø Patentbyrå AS kan være nødvendig for å kunne yte treffende juridisk bistand til deg, og at utleveringen dermed er til din fordel og lite inngripende overfor deg.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. 

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Alle søknader fra kandidater som ikke innvilges CMS Kluges Gründerhjelp vil bli slettet etter at beslutningen om hvem som blir tildelt slik bistand er tatt og all saksbehandling rundt dette er ferdig. Personopplysningene til søkerne som har fått innvilget CMS Kluges Gründerhjelp vil oppbevares så lenge det er nødvendig for å gjennomføre søknadsprosessen og etablere et varig og offisielt klientforhold.

Det forekommer ikke noen form for automatiserte avgjørelser i forbindelse med behandling av søknader om CMS Kluges Gründerhjelp.

Du har rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke til CMS Kluges behandlingen av dine per
Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kreve innsyn ved å sende e-post til: anne.sofie.austigard@cms-kluge.com. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg. 

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, setter vi pris på at du tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil forsøke å etterkomme dine påpekninger så godt det lar seg gjøre, og i den grad vi mener det er rimelig ut fra aktuelle lovbestemmelser.

Du kan for øvrig også klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.  Samtykker og aksepterer du disse vilkårene?