1. Anmälan av ägarbyte för fastighet med vatten och avlopp och/eller sophämtning.

Fastigheten ska nyttjas som: *Ange ett svar.