Synpunkter och/eller klagomål

Dina synpunkter/klagomål kommer att behandlas, åtgärdas och följas upp av oss på Studiefrämjandet.
Om du vill få återkoppling av oss, fyll i dina kontaktuppgifter här nedan.