1. Velkomne til Voss Fiber si undersøking!

Me set stor pris på at du tek deg tid til å delta. Alle svara dine vil vera anonyme, og me vil nytta dei til å betra tenestene våre. Dine tilbakemeldingar er viktige for oss, og me er takksame for at du delar dine erfaringar og synspunkt.

Takk for at du deltek!

Kor sannsynleg er det at du vil tilrå Voss Fiber AS til ein ven eller kollega?