Villkor & Samtycke

I denna studie ämnar vi att ta reda på om relationen mellan ägare och hund påverkas av vilka aktiviteter som hund och ägare engagerar sig inom.
Detta sker genom ifyllande av denna enkät online som fokuserar på aspekter som rör din uppfattning om relationen med din hund samt din bakgrund och vilka aktiviteter som du deltar i med din hund. 

Här kan du läsa om hur SLU hanterar din information; https://www.slu.se/institutioner/institutionen-for-tillampad-husdjursvetenskap-och-valfard/forskning/gdpr-therese-rhen/

Sekretess och samtycke