1. Vi behöver el för att få tillgång till rent dricksvatten i våra kranar. *Ange ett svar.