Vilkår og Samtykke

Vi tar personvern på alvor og deler ikke opplysninger vi får i webinar-/kurspåmelding med andre og bruker heller ikke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Personopplysninger for å administrere påmelding slettes 4 måneder etter påmeldingsfristens utløp.

Du kan lese om vår håndtering og oppbevaring av personopplysninger i vår personvernserklæring

Personvern og samtykke