Vi setter pris på din feedback av hvordan du opplever vår nye nettside.

 Ved å delta hjelper du oss med å forbedre och skape en bedre brukeropplevelse for våre besøkende. Vi vil gjerne høre dine tanker, meninger och bekymringer for å fortsette å utvikle og tilpasse vår nye nettside etter dine behov. Vi vil ikke være i stand til å svare personlig på alle tilbakemeldingene vi mottar, men vil ta dine synspunkter i betraktning i vår fremtidige utvikling.

På forhånd takk for deltakelsen!

Rating