Tack för ditt intresse för SKB:s kommande byggprojekt.

Detta formulär kan användas av dig som entreprenör för att anmäla intresse för vårt närmast förestående byggprojekt, utbyggnaden av SFR i Forsmark, eller för att ställa övriga frågor till SKB:s inköpsavdelning.

Upphandling av en större samverkanspartner pågår nu i projektet för utbyggnad av SFR. När samverkanspartner är på plats kommer det finnas behov av underentreprenörer, som upphandlas av samverkanspartnern. Tilltänkt entreprenadstart är Q4-2024. Intresseanmälningar från detta formulär kommer förmedlas till vår samverkanspartner när denna är på plats.