Konsumentverket har nyligen tagit fram ett nytt budgethäfte - "Räcker dina pengar till det du behöver?". Häftet finns i både digital och tryckt form. Det är ett populärt material och vi ska snart trycka flera. Inför ett nytryck vill vi veta om det fungerar bra som materialet är idag eller om något saknas eller behöver bytas ut. Vi är därför tacksamma att du svarar på några korta frågor. Konsumentverket tar sen tidigare fram magasinet "Koll på pengarna". Vi kommer att ställa någon fråga som handlar om det magasinet också.Stort tack på förhand!