Den här enkäten har som syfte att undersöka hur vanligt det är med krampanfall bland golden retrievers i Sverige. Fokus ligger på att undersöka om det finns några skillnader mellan golden retrievers med och utan krampanfall med avseende på hur de lever och mår i övrigt. Det är därför lika viktigt att hundägare till hundar utan krampanfall svarar på enkäten som att hundägare till hundar med krampanfall gör det.
Målet med studien är att försöka hitta gemensamma nämnare för hundar med krampanfall som gör att vi på sikt kan minska antalet hundar med krampanfall inom rasen.

Försök att svara så ärligt som möjligt på frågorna och förklara gärna med egna ord på de ställen där det finns möjlighet till det.
Hoppa över de frågor som inte gäller din hund dvs. om hunden inte är kastrerad kan du hoppa över de frågor som handlar om kastration.

Ha din hunds registreringsuppgifter (stamtavlenamn och registreringsnummer) tillgängliga när du börjar svara på enkäten.

Tack för din hjälp.

MVH
Maria Winnerby
Leg. veterinär
Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar
ECVN resident neurologi

Anicura Djursjukhuset Albano
Rinkebyvägen 21A
18236 Danderyd