Kryssa rätt - nr 1 - 2023

A.Vilken dag är det gymnastik på trygghetsboendet på Änggatan?
B. Hur hög blev den genomsnittliga hyreshöjningen hos Alebyggen för 2023?
C. Vilken tid på dagen är advokatjouren på Ale bibliotek?
D. Var bodde Robin Stranne innan han flyttade till Mossvägen 1?
E. Vad heter Ale kommuns aktiveringspedagog på trygghetsboendet på Änggatan
Tävlingen gäller enbart Alebyggens hyresgäster. Endast ett svar per hushåll.