1. Om studien

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) kommer i samarbete med Volvo AB att genomföra en studie i en större hall, den så-kallade Dry Zone, på testbanan Asta Zero nära Borås. Vi kommer under kontrollerade former att undersöka olika frågor relaterade till omkörningssituationer där extra långa lastbilar kör om cyklister. Studien genomförs den 21:a till 23:e april (fredag-söndag).

Uppdatering: Det är nu fullbokat - tack alla som ställer upp! Du kan ändå fortsätta till enkäten och anmäla dig (om du vill stå på väntelistan), eller enbart fylla i några frågor om omkörning på landsväg - även det hjälper oss.

För denna studie söker vi nu testpersoner som är vana vid cykling på landsväg och som kan ta med sig sin egen cykel till testbanan. Du som anmäler dig som testperson kommer att cykla på en sorts träningsrulle (se nedan - det krävs ingen vana på rulle och den som vi använder är bredare och lättare att cykla på än en träningsrulle). En specialutbildad lastbilsförare kör om dig med olika hastigheter och avstånd. Under omkörningen filmar vi och mäter ett antal variabler på din cykel. Vi kommer även att fråga dig om din upplevelse av omkörningen. På bilden ser du hur det kommer att se ut ungefär. Vi använder dock den stora rullen i den andra bilden. Ersättning utgår med 500 kr före skatt.Säkerhet vid försöket
 
Säkerhet vid försöket är A och O. För att garantera din säkerhet i testsituationen använder vi en sele. Du har den runt överkroppen och en testledare som står bredvid dig håller i selen, redo att dra åt om det skulle behövas. På så sätt kan du inte falla i riktning mot lastbilen.


Är du intresserad?

Om du är intresserad av att delta ber vi dig att fylla i enkäten nedan för att se om du matchar den vi söker. Du kan när som helst avbryta genom att lämna enkäten. Du förblir anonym fram till sista frågan, där vi ber dig fylla i dina kontaktuppgifter ifall att du är intresserad av att delta i huvudstudien på Asta Zero testbanan. Om du inte vill delta i studien behöver du inte lämna några kontaktuppgifter. De svar som du lämnar i enkäten kan komma att användas för analys och redovisas då på gruppnivå, vilket innebär att det inte är möjligt att identifiera enskilda personer via svaren.

Även om du inte vill vara med i huvudstudien kan du svara på några frågor om omkörningar på landsväg.

Klicka på "nästa" om du accepterar ovanstående för att komma till enkäten. Den tar ca. 15 minuter att fylla i.