Hej och välkomna till denna enkät som genomförs i Rädda Barnens projekt Barn i Fokus som finansieras av Asyl-, migra­tions- och integ­ra­tions­fonden (AMIF)!
Denna enkät görs med syftet att förstå nuläget när det kommer till mottagandet av nyanlända och asylsökande barn och deras föräldrar i din kommun. 

I frågorna hänvisar vi till tredjelandsmedborgare; nyanlända och/eller asylsökande. Vi har valt att definiera nyanländ som en person som vistats i Sverige i mindre än fem år efter första beslut om uppehållstillstånd/folkbokföring, asylsökande en person som befinner sig i väntan på beslut om uppehållstillstånd. 

Med anledning av skillnader i mottagandestruktur så har vi i vissa frågor valt att separera målgrupperna nyanlända och asylsökande och i vissa frågor så är båda målgrupperna i samma fråga. När det gäller personer som beviljats UT enl massflyktsdirektivet så faller de inom Lagen om mottagande av asylsökande och kan i vissa delar befinna sig i en mottagandestruktur mer lik den som för asylsökande, men ändå ha viss ytterligare kontakt med kommun genom boendeanvisning. Vi är medvetna om problamtiken med begrepp och målgruppsavgränsningar så fyll gärna i fritextfältet om det svar ni vill ge saknas som svarsalternativ! Om det är någon fråga du inte upplever att du kan svara på går det bra att hoppa över den.

Tack för ditt deltagande!