Den här enkäten är till för dig som är företagare inom Vänersborgs kommun.

Målsättning: En strategi för att skapa stärkt näringsliv i Vänersborgs kommun 

För att vi tillsammans ska skapa bästa förutsättningar för att stärka företagsklimatet i Vänersborgs kommun, så behöver vi kraftsamla kring långsiktiga satsningar.
Vi skapar nu en långsiktig strategi med ett gemensamt perspektiv för hur vi tillsammans äger aktiviteter för ökad tillväxt.
Utifrån strategin är vi rustade att skapa handlingsplaner som kan fokusera på insatser som är aktuella. 

Strategin innehåller följande förslag på områden för att skapa ett bra näringslivsklimat i Vänersborg:
Företagsdialog
Etablering och tillväxt
Infrastruktur och digitalisering
Innovation och omställning
Kompetensplanering
Attraktionskraft 
 
Nu har du som företagare möjlighet att bidra med synpunkter hur vi ska utforma nästa näringslivsstrategi. Denna enkät är öppen t.o.m. 31 mars 2023. 

Näringslivsavdelningen, Vänersborgs kommun