1. Namn 

2. Adress

3. Telefon

4. Epost

5. Varför söker du till Sida Alumni-programmet?

6. Vilken utbildning går du eller har du gått? 

7. Beskriv din erfarenhet kopplat till globala utvecklingsfrågor. Det kan till exempel vara MFS, praktik, volontäruppdrag, fältstudier, arbete eller annan erfarenhet.

(Beskriv vad du gjorde, i vilket land du var och om det var genom någon organisation/lärosäte) 

8. Vilket år gjorde du praktik/arbete/MFS?

Beskrivande text saknas för detta kommando *Ange ett svar.

9. Beskriv din förmåga att kommunicera på svenska muntligt och skriftligt

10. Kan du några andra språk? Ange vilka och din kunskapsnivå

(Grundläggande, god, mycket god eller flytande) 

11. Beskriv hur du kommer ha tid och möjlighet att genomföra 15 föreläsningar under 2023.

12. Har du följande meriter? 

(OBS meriterande , inget krav)

Beskrivande text saknas för detta kommando

13. Övrigt

Är det något mer du skulle vilja berätta om dig själv som kan vara relevant för din ansökan?