1. Anmälan till Rädda Barnens rapportsläpp Kärlekens rättigheter

21 oktober 2022 lanserar Rädda Barnen rapporten Kärlekens rättigheter där unga röster från Kärleken är fris skolvecka lyfts. Här har du möjlighet att anmäla intresse att delta på vårt digitala rapportsläpp. 

Inom vilket område har du din huvudsakliga sysselsättning? *Ange ett svar.
Hur mycket kunskap uppskattar du att du har om barn som lever med hedersrelaterat våld och förtryck?
Hur fick du kännedom om konferensen? *Ange ett svar.