1. Hvordan opplever du Spareskillingsbanken og de som jobber der når du leser følgende ord?

Flytt markøren dit du mener det passer. Skalaen går fra 1-10

Engasjement
Kompetanse
Tilgjengelighet
Effektivitet
Hva er din alder?  *Svar er påkrevd.
Tusen takk for dine svar!

Vennlig hilsen